REGULAMENTUL CAMPANIEI

2 in plus – Electrocasnice Mici cu Garantie Mare”

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “2 in plus- Electrocasnice Mici cu Garantie Mare” este compania ZELMER ROMANIA., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fagului , nr 57 C / 3 , jud. Cluj , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/2821/2022, CUI RO46147620 , reprezentata legal de Director General – Rares Hategan denumita in continuare “Organizator”,

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul. www.zelmer.ro .fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 1. ARIA DE DESFASURARE:

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice mici a brandului ZELMER , precizate la art.7 din prezentul Regulament.

Beneficiile Campaniei se aplica exclusiv produselor care au fost comercializate de Organizator pentru piata interna si cumparate din Romania.

 1. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii beneficiaza de o perioada de 4 (patru) ani garantie pentru produsele electrocasnice mici ZELMER , astfel cum acestea sunt identificate in art.7 din Regulament.

 1. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de “garantie legala de conformitate” “garantie comerciala de durabilitate”, “extragarantie” si „4 ani garantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

  1. Garantia legala de conformitate semnifica protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legislatiei in vigoare în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.
  2. Garantia comerciala de durabilitate semnifica angajamentul asumat din partea producatorului fata de consumator, fara costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat in cazul in care acesta nu isi menţine funcţiile şi performanţa necesare în cursul utilizării normale;
  3. Extragarantia semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala de durabilitate.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala de durabilitate”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.4.2. din prezentul document.

4.4 Notiunea „4 ani garantie” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de durabilitate de 2 (doi ) ani garantandu-se astfel, conformitatea produselor ZELMER participante la campanie asa cum sunt mentionate in art.7, pentru o perioada de 4 (ANI ) ani. Nota: Pentru produsele mentionate in art.7, comercializate cu certificat de garantie legala de 2 (doi) ani, se ofera o garantie comerciala de durabilitate de 2 (doi ani), garantandu-se astfel, conformitatea produselor pentru o perioada de 4 (patru) ani.

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  1. Campania va începe la data de 15 Septembrie 2022, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 31 Decembrie 2022 ora 23:59:59, inclusiv. Oricarui produs electrocasnic marca ZELMER vandut dupa data de 01.01.2023, ora 00:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.
  2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul www.zelmer.ro
 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania Promotionala „ 2 in plus – Electrocasnice Mici cu Garantie mare ” este adresata persoanelor fizice majore, rezidente în România, si persoanelor juridice, cu sediul în România, consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic, oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile daca produsele electrocasnice sunt utilizate in scopuri profesionale precum restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform art.7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

 1. PRODUSE PARTICIPANTE

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca ZELMER : Fiare de calcat / Statii de calcat : ZIS 8400 X Compact / ZIS 8700 / ZIR 3200 ; Aspiratoare cu sac gama Antek : ZVC 3501 R / ZVC 3502 N / ZVC 3501 T / ZVC 3506 B / ; gama KUBA : ZVC 333 Kuba / ZVC 334 Kuba / ZVC 335 Kuba; Masini de tocat carne : ZMM 9801 B / ZMM 9802 B ; Blender de mana gama Vario : ZHB 4650 / ZHB 4652/ ZHB 4750 / ZHB 4752 ; Fierbatoare de apa : ZCK 7620 G/ ZCK 7620 R ZCK 7620 B / ZCK 7620S .

Prezentul Regulament nu se aplica celorlalte tipuri de produse din gama ZELMER,categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte, sau bunurilor cu elemente digitale, respectiv continutului digital sau a serviciului digital, care se supun unui termen diferit de garantie legala conform OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In vederea accesarii beneficiilor campaniei“ 2 in plus – Electrocasnice Mici cu Garantie Mare”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca ZELMER

aflate in Campanie, conform art.7, din retelele nationale de magazine care comercializeaza aceste produse electrocasnice ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 4 (patru) ani, clientul final al produsului electrocasnic marca ZELMER participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii, prin urmatorul mijloc:

 • prin intermediul platformei online www.zelmer.ro. , prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa nr.1). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare: „FORMULARUL A FOST TRIMIS CU SUCCES „

In cazul in care, inregistrarea precizata mai sus nu este posibila din cauza unor inconveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a se limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, clientul final al produsului electrocasnic marca ZELMER participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la magazinul de unde a fost achiztionat produsul pentru inregistrare. In aceasta situatie, inregistrarea produsului ZELMER achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de garantia comerciala de 4 (patru) ani in conditiile Regulamentului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 4 (patru) ani, este valabila si se va acorda de catre Organizator, numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final al produsului electrocasnic marca ZELMER participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus.

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale de durabilitate, apar eventuale neconformitati ale produsului, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Clientul final, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala de durabilitate, in vederea identificarii sale in baza de date de catre operatorul Organizatorului.

Transmiterea Certificatului de garantie comerciala de durabilitate (Anexa nr 2) se va efectua de catre Organizator in termen de 15 zile lucratoare de la inscrierea participantului in campanie. Certificatul de garantie comerciala se va transmite in format electronic la adresa de e-mail inregistrata in formularul online sau, daca aceasta nu a fost posibila din motive tehnice, in magazinul de unde s-a facut achizitia.

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale de durabilitate:

 1. Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoştinţa Organizatorului lipsa de conformitate a produsului.
 2. Daca repararea produsului este imposibila sau disproportionata, Organizatorul poate decide inlocuirea produsului sau rambursarea pretului de vanzare, conform facturii de achizitie, intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoştinţa Organizatorului lipsa de conformitate a produsului.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, perioada de timp prevăzută în garanţia comercială de durabilitate se prelungeşte cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa garantului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul înlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie (care a beneficiat de extragarantie) cu unul nou sau cu unul asemănător (dacă acesta nu există pe stoc), ca urmare faptului ca masura reparatorie este imposibila sau disproportionata, perioada garanției comerciale de durabilitate începe să curgă din nou de la momentul la care produsul neconform a fost înlocuit. Prevederile sunt aplicabile tuturor regulamentelor campaniei « 2 in plus – Electrocasnice Mici cu Garantie Mare ».

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs similar, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc), modalitatea de acordare a garantiei comerciale de durabilitate a noului produs va fi limitata la repararea sau inlocuirea produsului cu alt produs similar.

In ipoteza in care clientul refuza acordarea garantiei comerciale de durabilitate prin vreuna din cele doua modalitati de aducere la conformitate prevazute mai sus (reparare sau inlocuire), aceasta se va limita la restituirea contravalorii produsului initial, in acest caz clientul nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara, ci i se va restitui suma prevazuta in factura de achizitie a produsului initial.

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare cu ale produsului initial si sunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de durabilitate de 4 (patru) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate 2 (doi) ani de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de durabilitate de 4 (patru) ani.

Pierderea documentului «Certificat garantie comerciala » transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de durabilitate de 4(patru) ani.

Garantia comerciala de 4 (patru) ani, este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale de durabilitate, clientul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 4 (patru) ani de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate+ 2 (doi) ani garantie comerciala ) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca ZELMER achizitionat, clientul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca conditiile prevazute la art.6;
 2. Participanţii persoane fizice trebuie să aibă varsta de 18 ani împliniţi şi să fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;
 3. Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la art.5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul art.7;
 4. Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la art.8;
 5. Sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificatul garantie ” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 2 (doi) ani garantie comerciala de durabilitate = 4 (patru) ani garantie), pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.
 6. Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia comerciala nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.
 7. Pentru inlaturarea oricarui dubiu, prezentul Regulament nu se aplica produselor obtinute ca urmare a participarii la concursuri sau tombole.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de durabilitate de 2 (doi) ani nu se va acorda clientului final.

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 2 (doi) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la Campania ”2 in plus – Electrocasnice Mici cu Garantie Mare”, participantii confirma cunoasterea, intelegerea, acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament si a Notei de informare privind protectia datelor, prin unul din urmatoarele mecanisme:

 1. Inainte de a inregistra garantia in platforma online www.zelmer.ro .participantul trebuie sa bifeze „Sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului” si „Am citit Nota de informare privind protectia datelor personale”;

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

  • in cazul in care clientul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca ZELMER decat cele supuse prezentei Campanii;
  • in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;
  • in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;
  • in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificatului de garantie ”.
 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

  1. Detalii cu privire la modul in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal in scopul asigurarii managementului campaniei se regasesc in Nota de informare privind protectia datelor personale (Anexa nr.3 la prezentul Regulament), accesand platforma online www.zelmer.ro

In plus, in cazul în care accesati site-ul nostru web pentru a participa la campanie va veti supune Politicilor site-ului prevazute in sectiunea « Protectia datelor personale », valabile la data demarării Campaniei şi orice modificare a acestor Politici poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

  1. Daca aveti intrebari referitoare la modul cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa urmati indicatiile prevazute in Nota de informare privind protectia datelor personale, sectiunea « Cum sa ne contactati ».
 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 1. DIVERSE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament, prin act adiţional, si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul www.zelmer.ro

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul www.zelmer.ro

ORGANIZATOR

ZELMER ROMANIA SRL .

prin Director General

IOAN RARES HATEGAN

ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE EXTRAGARANȚIE

NUME

PRENUME

ADRESĂ

COD POȘTAL

ORAȘ

JUDEȚ

TELEFON

MAIL

NUMELE MAGAZIN

ADRESA DE ACHIZIȚIE

DATA CUMPĂRĂRII

MODELUL PRODUSULUI

ANEXA NR. 3 la Regulamentul 2 in plus – Electrocasnice Mici cu Garantie Mare ”-

Nota de informare privind protectia datelor personale

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Organizatorul ZELMER ROMANIA ., cu sediul în Cluj-Napoca, str.Fagului , nr 57 C / 3 , jud. Cluj , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/2821/2022, CUI RO46147620 , reprezentata legal de Director General Rares Hategan, denumita in continuare “Organizator”, denumit in cele ce urmeaza “Operator de date” in contextul acestei informari.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectam

Atunci cand vorbim despre ”date cu caracter personal” in aceasta Nota de informare, ne referim la orice informatii care pot fi utilizate individual sau in combinatie cu alte informatii pentru a va identifica.

Tipurile de informatii pe care le colectam sunt mentionate mai jos:

Atunci cand completati Formularul de inregistrare online pe site-ul www.zelmer.ro

 • Datele istoricului achizitiei, inclusiv modelul si cod, serie produs achizitionat, nume magazin/retailer , si data achizitiei. Colectam, de asemenea, datele de contact mentionate mai sus daca va inregistrati produsul pentru garantie.

 • Date de contact: numele si prenumele, adresa, adresa de e-mail, numar telefon.

În cazul în care lăsați un comentariu pe site (e.g. o întrebare despre produsele noastre, informații de marketing -obișnuințe / preferințe / comportament, și alte date care rezultă din evaluarea clientului-, informații despre produsul dumneavoastră (e.g. codul produsului), este posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel comentariu.

In cazul in care completati un Fomular de contact colectam datele privind identitatea dumnevoastra in contextul intrebarilor/sesizarilor pe care ni le adresati.

 • Colectam, de asemenea, copiile documentelor furnizate noua pentru a face dovada varstei sau identitatii, acolo unde legea impune. De exemplu, daca prin completarea Formularului de contact ne trimiteti o cerere referitoare la datele personale, exista posibilitatea de a avea nevoie de mai multe informatii pentru a va verifica identitatea. Vom prelucra astfel datele cu caracter personal incluse in actele de identitate pe care ni le furnizati in acest scop.

Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, cookie-uri si tehnologii similare. Datele colectate de noi automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa IP, adresa URL a paginii de landing si website-ul de referinta, ora si data vizitarii Site-ului, si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la Site. Pentru mai multe informații despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizăm pe site-ul web, vă rugăm să consultați Nota de informare privind Cookie-urile, disponibila in insectiunea“Protectia datelor personale”, din site- ul nostru www.zelmer.ro

Atentie, campania nu este destinata copiilor si nu colectam cu buna stiinta date referitoare la copii.

In general, nu colectam “ Datele sensibile”, adica Datele Personale care fac referire la aspecte sensibile, cum ar fi: origine rasiala sau etnie; opinii politice; religie sau alte convingeri; sanatate sau conditie medicala; Date privind cazierul judiciar; Calitatea de membru al sindicatelor; orientare sexuala.

Va rugam sa nu ne trimiteti si sa nu dezvaluiti niciun fel de Date Sensibile prin ”Paginile oficiale ale Campaniei” sau prin alte modalitati.

Cu toate acestea, pot exista circumstante care necesita prelucrarea unor informatii mai sensibile despre dumneavoastra, cunoscute sub numele de ”categorii speciale de date cu caracter personal”. De exemplu, putem colecta anumite date referitoare la starea dumneavoastra de sanatate (precum pierderea vazului sau auzului) atunci cand comunicam cu dumneavoastra, daca considerati ca reprezentantii nostri necesita cunoasterea acestor informatii.

Ce temei legal avem pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal ?

Exista diferite temeiuri conform legislatiei protectiei datelor in baza carora putem colecta si prelucra datele personale. Acestea includ:

Consimtamantul

Ne bazam pe acest temei atunci cand ne-ati dat consimtamantul pentru colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru un scop specific. De exemplu, atunci cand bifati o casuta pentru a accepta diferitele tipuri de cookie-uri.

Necesitate contractuala

In anumite circumstante, avem nevoie de datele dumneavoastra personale pentru a ne respecta obligatiile contractuale. Astfel, daca oferim extra-garantie (garantie comerciala) in baza Regulamentului de Campanie, vom prelucra datele dumneavoastra personale pentru a va transmite certificatul de garantie comerciala.

Respectarea obligatiei legale

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite date cu caracter personal despre dumneavoastra. De exemplu, pentru oferirea garantiei legale pentru produsul achizitionat.

Interese legitime

Este posibil sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate, cu respectarea drepturilor si intereselor dumnoeavoastra fundamentale. De exemplu, vom prelucra datele personale atunci cand ne contactati pentru a raspunde la sesizari, comentarii sau intrebari cu caracter general referitoare la produs, pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament.

Cum si de ce utilizam datele dumnevoastra cu caracter personal

Aceasta sectiune explica cum si de ce utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si temeiul legal in fiecare caz. In cazul in care nu ne furnizati anumite date cu caracter personal in vederea prelucrarii descrise in aceasta Nota de informare, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumante in calitate de Organizator in baza prezentului. Regulament

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care este necesar pentru indeplinirea obligatiilor contractuale fata de dumneavoastra, pentru urmatoarele scopuri:

 • Executarea contractului reprezentat de termenii si conditiile stabilite prin Regulament si acceptate de dvs.

 • Pentru furnizarea de servicii post-vanzare, inclusiv programarea si efectuarea de reparatii sau inlocuiri de produse, procesarea restituirii contracvalorii produsului, trimiterea de piese de schimb si accesorii, furnizarea garantiei comerciale pentru produsele achizitionate.

Dupa caz, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in baza consimtamantului, pentru scopuri precum:

 • Cu consimtamantul dumneavoastra, vom utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va informa in legatura cu produsele si serviciile noastre prin email sau telefon. Aveti libertatea de a va retrage consimtamantul dat pentru a primi comunicari de marketing de la noi, prin orice canale si in orice moment.
 • Cu consimtamantul dumneavoastra, partajam datelor cu caracter personal cu afiliati si parteneri terti, atunci cand ati optat pentru primirea de comunicari de marketing din partea lor.
 • Cu acordul dumneavoastra explicit, prelucram categorii speciale de date cu caracter personal ;

Daca ne-ati dat consimtamantul, il puteti retrage ulterior in orice moment contactandu-ne la datele furnizate la sectiunea ”Cum sa ne contactati”. Retragerea consimtamantului nu va aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

Dupa caz, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in baza obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri:

 • Pentru a va trimite comunicari asociate serviciului care sunt cerute de lege sau care sunt necesare pentru a va informa despre actualizarile serviciilor furnizate dumneavoastra. De exemplu, actualizarea Notelor de informare privind protectia datelor sau Termenilor si conditiilor ;
 • Pentru a va oferi garantia pentru produsul achizitionat’
 • Pentru a efectua reparatia, restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse;
 • Pentru a verifica varsta sau identitatea dumneavoastra, acolo unde legea impune.

Va prelucram datele cu caracter personal in baza intereselor noastre legitime, pentru urmatoarele scopuri:

 • Interesul legitim al operatorului in legatura cu realizarea de concursuri/campanii promotionale si pentru apararea drepturilor si intereselor operatorului ;
 • Pentru a procesa plati si a preveni tranzactiile frauduloase.
 • Pentru a raspunde la intrebarile dumneavoastra cu caracter general, inclusiv problemele asociate produsului (reparatii ale produsului /inlocuiri, sau cereri de restituire), si sesizari.
 • Va rugam sa aveti in vedere faptul ca putem pastra evidenta corespondentei pe care ati avut-o cu noi pentru a va putea informa despre comunicari viitoare si a putea demonstra cum comunicam cu dumneavoastra pe durata procesului. Putem deasemenea sa folosim aceste informatii pentru a comunica strategia noastra de marketing, prin pastrarea

detaliilor despre obiceiurile clientului, preferintele si comportamentul lui fata de anumite produse si servicii.

 • Pentru a va trimite chestionare de feedback, studii de satisfactie si a desfasura studii de piata in scopul imbunatatirii serviciilor si evaluarii satisfactiei clientului.
 • Pentru a va crea un profil folosind informatiile colectate despre dumneavoastra (asa cum este descris in sectiunea ”Ce tipuri de date cu caracter personal colectam”) pentru a ajuta la personalizarea produselor si serviciilor, si comunicarilor de marketing trimise catre dumneavoastra.
 • Pentru a va furniza continut relevant din Site-ul nostru si pentru a masura si intelege eficacitatea continutului pe care vi-l transmitem.
 • Pentru a administra si proteja Site-ului nostru (inclusiv suport tehnic, analiza datelor, testarea, mentenanta sistemului, raportarea si gazduirea datelor).
 • Pentru analiza datelor in scopul imbunatatirii Site-ului nostru, marketing si experienta utilizatorului.
 • Pentru protejarea afacerii noastre impotriva fraudei si a altor activitati ilegale.
 • Pentru protejarea sau recunoasterea drepturilor noastre legale, in scopul apararii in cazul disputelor legale.

Cu cine partajam datele dumneavoastra cu caracter personal

Uneori, partajam datele dumneavoastra cu caracter personal cu terte parti. Tipurile de terte parti cu care partajam datele personale sunt descrise mai jos:

Alte companii ale grupului ZELMER.

Este posibil sa distribuim datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii care apartin Grupului ZELMER inclusiv compania-mama B&B Trends. din Spania, care poate utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul si conform informatiilor prevazute in aceasta Nota de informare.

Furnizori de servicii

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal companiilor care presteaza servicii pentru noi sau membrii Zelmer / B&B Trends cum ar fi:

 • Companiile IT care administrareaza Site-ul in numele nostru; Completarea înregistrării produsului în vedere acordării garanției comerciale este confirmată printr-un email de confirmare trimis automat la adresa de email furnizată de către client. Expedierea automată a emailului de confirmare se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de email. Baza de date a Platformei de Extragaranție este stocată pe serverul unui furnizorului de hosting web. Serviciile de mentenanta ale platformei (incluzand:

debugging, update platformă, dezvoltări, testare, integrări cu terțe părți, etc), servicii de editare, realizare, administrare, si interventie pentru site-ul web si servere pe care sunt stocate datele colectate prin intermediul platformei sunt asigurate de de un furnizor de servicii din Romania.

  • Companii de curierat, care va livreaza certificatul de extra-garantie;

  • Companii de marketing direct care ne ajuta sa gestionam comunicarile electronice cu dumneavoastra;

  • Agentiile care ne ajuta sa derulam concursurile si campaniile ;

  • Reteaua noastra de ingineri care asigura reparatiile produselor si serviciilor pe care le- ati achizitionat de la noi.

Furnizorii de servicii trebuie sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal si nu au dreptul sa le utilizeze in alte scopuri decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

Terte parti, daca acest lucru este impus de lege

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal unei terte parti, daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte aspect de interes public.

Parteneri de afaceri

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal partenerilor nostri de afaceri in scopul lor propriu, in cazul in care divulgarea este necesara pentru a va putea furniza produsele si serviciile.

De asemenea, putem transmite datele dvs. cu caracter personal unor terte parti in scop de marketing direct, dar numai în cazul în care v-ati dat consimtamantul in momentul furnizarii datelor.

Consultanti profesionisti

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal unor profesionisti in consultanta, precum avocati, auditori, consultanti si asiguratori, dupa caz, in cadrul serviciilor profesionale pe care ni le furnizeaza.

Terte parti in legatura cu vanzarea unei afaceri

In cazul in care facem o vanzare sau un transfer al activelor, sau suntem altfel implicati intr-o fuziune sau un transfer de activitate / active, este posibil sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multor terte parti in cadrul acelei tranzactii. La aparitia unei schimbari in afacere, noii proprietari pot utiliza datele cu caracter personal in acelasi mod ca cel descris in prezenta Nota de informare.

Alte terte parti cu consimtamantul dumneavoastra

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal altor terte parti atunci cand va dati consimtamantul in acest sens.

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

Atunci cand distribuim datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus « Cu cine partajam datele dumneavoastra cu caracter personal » , respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) UK sau tarii dumnevoastra de rezidenta, dupa caz in tari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de rezinta. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor din grupul nostru situate in Spania, Polonia ,Portugalia .

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, UK sau tarii dvs. de rezidenta, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor.

De exemplu, putem include clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana in contractele noastre cu terte parti sau companiile din grupul nostru pentru a asigura garantii adecvate protejarii datelor dumnevoastra cu caracter personal. Va rugam sa ne contactati prin utilizarea datelor din sectiunea ”Cum sa ne contactati” pentru mai multe informatii referitoare la masurile specifice luate de noi.

Zelmer Romania poate transfera datele dumneavoastra cu caracter personal tertelor parti localizate in state care nu asigura un nivel adecvat de protectie. Asemenea transferuri se vor efectua in conformitate cu legislatiile aplicable, inclusiv, dupa caz, cerintele contractuale stipulate in clauze contractuale standard.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

Intentionam sa pastram datele dvs personale exacte si actualizate.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute in prezenta Nota de informare, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Cum pastram datele cu caracter personal in conditii de siguranta

Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja datele dumnevoastra cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii necorespunzatoare sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la datele dumneavoastra cu caracter personal.

Din pacate, transmiterea informatiilor pe internet nu este complet sigura. Desi vom depune toate eforturile necesare protejarii datelor dumneavoastra conform legii, nu putem garanta securitatea datelor care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere de acest fel este pe propriul dumneavoastra risc.

Trebuie sa continuati sa luati masurile necesare pentru a va pastra datele in conditii de siguranta si securitate, precum evitarea utilizarii ID-urilor de utilizator sau parolelor previzibile sau aparente, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate, asigurarea ca nu ati divulgat parolele altor persoane, si ca nu v-ati dat consimtamantul unei terte parti pentru a avea acces la contul utilizatorului si datele personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu datele cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

   • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal (cunoscut drept ”cerere de acces”) si informatii suplimentare despre modul in care va prelucram datele cu caracter personal conform prezentei Note de informare;
   • Dreptul de a solicita rectificarea oricaror date cu caracter personal inexacte sau incomplete;
   • Dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal;
   • Dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
   • Dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;
   • In anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;
   • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta; si
   • Dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. De obicei nu desfasuram un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea ”Cum sa ne contactati.”

Website-uri si continut ale tertelor parti

Tertele parti, ale caror site-uri le puteti vizita facand click pe un link din Site, pot avea politici de confidentialitate mai putin stricte. Nu avem control asupra acestor politici si va indemnam sa cititi declaratiile de confidentialitate ale acestor site-uri inainte de a furniza orice date cu caracter personal.

Autoritatile de Supraveghere

Autoritatile de Supraveghere sunt autoritati publice independente care verifica, in baza prerogativelor de investigatie si corective, modul cum se aplica legea privind protectia datelor cu caracter personal. Acestea furnizeaza consiliere de specialitate cu privire la problemele de protectia datelor si gestioneaza reclamatiile depuse impotriva incalcarilor legislatiei protectiei datelor.

Pentru Romania, punctul de contact principal pentru intrebari privind protectia datelor, este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu character personal (ANSPDCP): B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, email – anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212, adresă web: https://www.dataprotection.ro/.

Pentru statele din SEE (Spatiul Economic European) gasiti Autoritatea de Nationala de Supraveghere accesand link-ul : https://edpb.europa.eu/about-edpb/about- edpb/members_ro

Cum sa ne contactati

Daca aveti intrebari referitoare la modul cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal sau cu privire la aceasta Nota de informare in general, va rugam sa ne contactati prin intermediul Formularui disponibil pe site-ul nostru www.zelmer.ro , sectiunea

« Protectia datelor personale » .

Va informam ca Formularul de contact din cadrul acestei sectiunieste dedicat exclusiv comunicarilor privind protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

Modificari ale acestei Note de informare

Putem modifica si actualiza aceasta Nota de informare din cand in cand. Orice modificare va fi afisata pe platforma www.zelmer.ro